Poem by Pratibha Bhattarai

छुरी ले त मलाई काट्ने मात्र हो

पहिला घोपेर पछी रेट्ने मात्र हो

मसला र तेल ले मलाई तार्ने मात्र हो

साची मलाई त स्वाद ले मार्ने हो । ।

पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्