चेतनशील युवा समुहको पहिलो अनुप्रयोग संस्करण

चेतनशील युवा समुहको एप्प प्रयोग गरेर समुहको ब्लग पढ्नुहोस्, साथै सम्पर्क गर्नुहोस् । 

यो अनुप्रयोग चेतनशील युवा समुहको पहिलो अनुप्रयोग संस्करण हो। यसले याहाँहरुलाई चेतनशील युवा समुहको ब्लग पढ्न र समुहलाई सम्पर्क गर्न सजीलो गराऊँछ ।